BekendmakingOplaadpalen week 23 (2021)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juni 2021 besloten tot het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Heelblaadjespad 1 te Leiderdorp. Van het oplaadpunt op de Heelblaadjespad wordt veel gebruik gemaakt, er is daarom gevraagd een tweede oplaadpunt aan te leggen. De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 9 juni 2021. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Scroll iets naar onderen en klik op 'Officiële bekendmakingen'. Onder het kopje 'Aanvullende zoekcriteria' kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 9 juni tot en met 21 juli 2021 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 21 juli 2021 de tijd.

Informatie