BekendmakingOplaadpalen week 33 (2020)

Betreft: besluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op

  • Korenbloemkamp t.h.v. perceelnummer 1
  • Zijlstroom t.h.v. perceelnummer 73
  • Sanarafort t.h.v. perceelnummer 43
  • Coornhertdreef gewijzigde locatie van perceelnummer 9 naar perceelnummer 15 n.a.v. bezwaren te Leiderdorp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 augustus 2020 besloten tot het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de eerder genoemde locaties te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 12 augustus 2020. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Klik op Officiƫle bekendmakingen. Onder het kopje 'Aanvullende zoekcriteria' kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor 'Leiderdorp' en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 12 augustus tot en met 23 september 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 23 september 2020 de tijd.

Informatie