BekendmakingOplaadplaatsen Cor Gordijnsingel

Oplaadplaatsen Cor Gordijnsingel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 maart 2019 besloten tot het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen gelegen aan de Cor Gordijnsingel ter hoogte van de ingang van het appartementencomplex aan de Jaap ter Haarsingel huisnummer 2 t/m 4E te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 27 maart 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 27 maart tot en met 8 mei 2019 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 8 mei 2019 de tijd.

Informatie