BekendmakingOprichten 2 nieuwe overkappingen terrein goederenontvangst Rijnland ziekenhuis

Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Elisabethhof

oprichten van 2 nieuwe overkappingen op het terrein van de goederenontvangst bij het Rijnland ziekenhuis

Locatie                        :           Simon Smitweg 1

Datum ontvangst        :           31 januari 2012

De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Simon Smitweg 1  Leiderdorp Nederland