BekendmakingOprichten onbemand tankstation

Ontwerp omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

De Baanderij

oprichten van een onbemand tankstation

Locatie                       :            Touwbaan 40

Indienen zienswijzen  t/m :     15 augustus 2012         

 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 juli 2012  gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Leiderdorp, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Touwbaan 40  Leiderdorp Nederland