BekendmakingOrganiseren markt Leythenrode

Aangevraagde APV vergunning

Kerkwijk

Organiseren van een markt op het terrein van verzorgingstehuis Leythenrode

Locatie: Simon Smitweg 1
Datum ontvangst: 11 maart 2015

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie