BekendmakingOrganiseren ontbijt

Verleende APV vergunning

Ouderzorg

Organiseren van een ontbijt voor de klanten van C1000 op 28 maart 2015

Locatie: van Diepeningenlaan 2-8
Datum besluit: 25 februari 2015

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 26 februari tot en met 10 april 2015, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

Informatie