BekendmakingOrganiseren roeiwedstrijd

Aangevraagde APV vergunning

Dwarswatering

Het organiseren van een roeiwedstrijd op de dwarswatering

Locatie: Dwarswatering
Datum ontvangst: 19 november 2013

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie