BekendmakingOrganiseren straatfeest

Aangevraagde APV vergunning

Ouderzorg

Organiseren straatfeest
Locatie: Brederode
Datum aanvraag: 8 augustus 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie