BekendmakingOrganiseren triathlon

Aangevraagde APV vergunning 

Heel Leiderdorp

Organiseren van de triatlon Leiderdorp op 10 augustus 2014 (2014-0049-APV)

Locatie: heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 13 mei 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

Informatie