BekendmakingOrganiseren voorjaarsmarkt Leyhof

Verleende APV vergunning

Leyhof

Voor het organiseren van een voorjaarmarkt op 10 mei 2014  van 13:00 – 16:00 uur door Evenementencommissie  Leyhof
Locatie: Burchtplein
Datum besluit: 6 mei 2014 

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 7 mei tot en met 18 juni 2014 tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie