BekendmakingParkeerverbod week 21 (2020)

Dr. De Bruijnestraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 mei 2020 het verkeersbesluit genomen om een parkeerverbod in te stellen op de Dr. de Bruijnestraat t.h.v. huisnummers 23 – 32 te Leiderdorp. Dit parkeerverbod wordt ingesteld ten behoeve van de bereikbaarheid van de straat voor vrachtverkeer, met name hulpdiensten en vuilniswagens.

Deze bereikbaarheid is urgenter geworden doordat de aansluiting Van Geerstraat op de Ericalaan wordt afgesloten.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 20 mei 2020. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Klik op Offi ciële bekendmakingen. Onder het kopje 'Aanvullende zoekcriteria' kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor 'Leiderdorp' en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 20 mei tot en met 1 juli 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 3 juni 2020 de tijd.

Informatie