BekendmakingParkeren botenwagens Asopos de Vliet 8,9 en 10 juni 2012

Aangevraagde APV-vergunning

voor het parkeren van de botenwagens op 8, 9 en 10 juni 2012, t.b.v de Asopos de Vliet Roeidriekamp.

Uw (schriftelijke) zienswijze over deze vergunningen kunt u binnen 2 weken sturen naar gemeente Leiderdorp, t.a.v. gemeentewinkel, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op dwarswetering   Leiderdorp Nederland