BekendmakingPermanent vestigen ambulancepost

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Elisabethhof

Het permanent vestigen van de bestaande ambulancepost (RAV-post)(2014-0129-OG02)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum besluit: 4 november 2014 

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 6 november 2014 tot en met 17 december 2014 tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

 

Informatie