BekendmakingPlaatsen 10 borden verkiezingscampagne CDA

Aangevraagde APV vergunning

Heel Leiderdorp

Plaatsen van 10 borden voor de verkiezingscampagne van het CDA

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum ontvangst: 10 oktober 2013

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in

Informatie