BekendmakingPlaatsen 10 driehoeksborden

Aangevraagde APV vergunning

Heel Leiderdorp

Plaatsen van 10 driehoeksborden voor een opendag van Universiteit Leiden

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum aanvraag: 17 november 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie