BekendmakingPlaatsen 10 driehoeksreclameborden

Aangevraagde APV vergunning

Heel Leiderdorp

Het plaatsen van 10 driehoeksreclameborden voor de aankondiging van de Leiden Marathon in de periode van 5 tot en met 18 mei 2014
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum aanvraag: 20 maart 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie