BekendmakingPlaatsen 10 reclameborden voor gemeenteraadsverkiezingen

Verleende APV vergunning

Heel Leiderdorp

Het plaatsen van 10 reclameborden voor de gemeenteraadsverkiezingen door de VVD in 2014

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 17 oktober 2013

Heel Leiderdorp

Het plaatsen van 10 reclameborden voor de gemeenteraadsverkiezingen voor D66 in 2014

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg|
Datum besluit: 17 oktober 2013

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?

Informatie