BekendmakingPlaatsen afstands- en routeborden Ringvaar Regatta

Driegatenbrug

Het plaatsen van enkele afstands- en routeborden van 28 tot en met 30 mei 2013 i.v.m. met de Ringvaart Regatta op woensdag 29 mei 2013;

Locatie: Zijldijk, Nieuweweg, Leidseweg
Datum ontvangst: 27 november 2012

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen. Zie ook onder Vergunningen algemeen.

 

 

Aangevraagd

Informatie