BekendmakingPlaatsen autolaadkraan

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Vogelwijk

Plaatsen van een autolaadkraan (2014-0165-OG01)
Locatie: Leeuwerikstraat 2
Datum ontvangst: 11 september 2014

Informatie