BekendmakingPlaatsen billboards

Verleende APV vergunning

Heel Leiderdorp

Plaatsen van 10 billboards in de periode van 3 tot en met 17 mei 2014 voor de aankondiging van een boekenmarkt (2014-0026-APV)

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 17 april 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 18 april tot en met 23 mei 2014 tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie