BekendmakingPlaatsen borden kledingsbeurs

Verleende APV vergunning

Heel Leiderdorp

Het plaatsen van borden ten behoeve van aankondiging van een kledingbeurs in de Scheppingskerk

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 18 september 2014

Informatie