BekendmakingPlaatsen borden Ondernemersdag071

Aangevraagde APV vergunning

Heel Leiderdorp

Voor het plaatsen van driehoeksreclameborden voor aankondiging van de Ondernemersdag071 (2014-0042-APV)

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 22 mei 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 23 mei tot en met 4 juli 2014, tenzij anders vermeld.

Informatie