BekendmakingPlaatsen bouwplaatsinrichting

Verleende omgevingsvergunning(reguliere procedure)

Kerkwijk

Plaatsen van een bouwplaatsinrichting (2014-0075-OG01)
Locatie: Amaliaplein
Datum besluit: 17 juni 2014
Bezwaar t/m: 29 juli 2014

De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van  26 juni ter inzage gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Leiderdorp, elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie