BekendmakingPlaatsen carport

Verleende omgevingsvergunning(reguliere procedure)

Kerkwijk

Plaatsen van een carport (2013-0201-OG01)
Locatie: Wilgenpark 9
Datum besluit: 13 mei 2014
Bezwaar t/m: 25 juni 2014

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 22 mei tot en met 3 juli 2014, tenzij anders vermeld.

Informatie