BekendmakingPlaatsen dakkapel

Aangevraagd (reguliere procedure)

Voorhof

Plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van de woning (2014-0195-OG01)

Locatie: Brunelkamp 16
Datum ontvangst: 12 november 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Brunelkamp 16  Leiderdorp Nederland