BekendmakingPlaatsen dakkapel Coornhertdreef 18

Aangevraagde omgevingsvergunning

Binnenhof

Het plaatsen van een dakkapel

Locatie                     :              Coornhertdreef 18

Datum ontvangst     :              20 april 2012

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Coornhertdreef 18  Leiderdorp Nederland