BekendmakingPlaatsen dakkapel Jacoba van Beierenlaan 134

Aangevraagde omgevingsvergunning

Leyhof

plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Locatie                        :           Jacoba van Beierenlaan 134

Datum ontvangst        :           7 mei 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Jacoba van Beierenlaan 134   Nederland