BekendmakingPlaatsen dakkapel Klerkenhof 40

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Buitenhof

plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Locatie                        :           Klerkenhof 40

Datum ontvangst        :           29 februari 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Klerkenhof 40  Leiderdorp Nederland