BekendmakingPlaatsen dakkapel Resedastraat 8

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd (reguliere procedure)

Kerkwijk

plaatsen van een dakkapel

Locatie                        :           Resedastraat 8

Datum ontvangst        :           30 mei 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Resesastraat 8  Leiderdorp Nederland