BekendmakingPlaatsen driehoeksborden Hogeschool Leiden

Aangevraagde APV vergunning

Heel Leiderdorp

het plaatsen van 10 driehoeksreclameborden voor de aankondiging van een open dag van Hogeschool Leiden

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum aanvraag: 23 december 2014 

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

Informatie