BekendmakingPlaatsen driehoeksborden Polderdag

Verleende APV vergunning

Heel Leiderdorp

Het plaatsen van 6 driehoeksborden met de aankondiging van de Polderdag op 29 mei 2014 (2014-0013-APV)

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 17 maart  2014
Datum bezwaar t/m: 29 april 2014

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie