BekendmakingPlaatsen driehoeksborden ROC

Aangevraagde APV vergunning

Heel Leiderdorp

Plaatsen driehoeksreclameborden voor aankondiging open dag ROC Leiden

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum aanvraag: 5 december 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie