BekendmakingPlaatsen driehoeksborden ROC

Verleende APV vergunning

Heel Leiderdorp

Het plaatsen van 10 driehoeksreclameborden voor de aankondiging van een open dag van het ROC Leiden

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 5 januari 2015
Bezwaar: t/m 17 februari 2015

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie