BekendmakingPlaatsen driehoeksborden Universiteit Leiden

Verleende APV vergunning 

Leiderdorp

Plaatsen driehoeksborden voor aankondiging open dag Universiteit Leiden

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 11 december 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 12 december 2014 tot en met 23 januari 2015, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie