BekendmakingPlaatsen extra kozijn

Aangevraagd (reguliere procedure)

Voorhof

Plaatsen van een extra kozijn aan de zijkant van de woning
Locatie: Kerveltuin 9
Datum ontvangst: 11 februari 2013

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Kerveltuin 9  Leiderdorp Nederland