BekendmakingPlaatsen kampeermiddel

Aangevraagde APV vergunning

Plaatsen van een kampeermiddel tijdens november en december 2015
Locatie: achterzijde C1000
Datum aanvraag 20 januari 2015

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

 

Informatie