BekendmakingPlaatsen keetwagen/containerbak parkeerplaats Muzenlaan 150

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning:

Buitenhof

tijdelijk plaatsen van een keetwagen en containerbak op een parkeerplaats

Locatie                        :           Muzenlaan 150

Datum ontvangst        :           26 januari 2012

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Muzenlaan 150  Leiderdorp Nederland