BekendmakingPlaatsen kraan

Verleende omgevingsvergunning(reguliere procedure)

Leyhof

Plaatsen van een kraan (2014-0024-OG01)
Locatie: Dijkwacht 49
Datum besluit: 25 maart 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

Informatie