BekendmakingPlaatsen mobiele kraan

Verleende omgevingsvergunning

Voorhof

Plaatsen van een mobiele kraan (2014-0048-OG01)
Locatie: Rozemarijntuin 9
Datum besluit: 15 april 2014

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunning loopt van 17 april tot en met 29 mei 2014

Informatie