BekendmakingPlaatsen mobiele kraan

Verleende APV vergunning

Vogelwijk

Plaatsen van een mobiele kraan op 19 september en 1 oktober 2014

Locatie: Koolmeesstraat 1 t/m 70
Datum besluit: 4 september 2014
Bezwaar t/m: 17 oktober 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 10 september tot en met 22 oktober 2014 tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie