BekendmakingPlaatsen naamsaanduiding

Aangevraagd (reguliere procedure)

Baanderij

Plaatsen van een naamsaanduiding en KIA huisstijl elementen

Locatie: Weversbaan 12
Datum ontvangst: 8 juli 2013

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Weversbaan 12  Leiderdorp Nederland