BekendmakingPlaatsen nieuw kozijn

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Leyhof

Plaatsen van een nieuw kozijn in de badkamer (2015-0042-OG01)

Locatie: Dijkwacht 46
Datum aanvraag: 4 maart 2015

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

 

 

Informatie