BekendmakingPlaatsen reclameborden

Verleende APV vergunning

Heel Leiderdorp

Het plaatsen van 10 reclameborden voor de aankondiging van een brocante (rommel)markt

Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 30 januari 2014
Bezwaar t/m: 14 maart 2014

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

 

Informatie