BekendmakingPlaatsen reclameborden

Aangevraagde APVvergunning

Engelendaal/Persant Snoepweg

Het plaatsen van de reclameborden voor de gemeenteraadsverkiezingen door de VVD in 2014

Locatie: Engelendaal/Persant Snoepweg
Datum ontvangst: 24 september 2013

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

Informatie