BekendmakingPlaatsen reclameborden

Aangevraagde APV

Heel Leiderdorp

Het plaatsen van driehoeksborden ten behoeve van de aankondiging van de Opendag van Hogeschool Leiden

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg

Datum ontvangst: 19 december 2013

 

Informatie