BekendmakingPlaatsen reclameborden

Aangevraagde APv vergunning

Heel Leiderdorp

Plaatsen van driehoekbuitenreclame borden ten behoeve van Open dag Hogeschool Leiden

Locatie: Heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 19 december 2013

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

Informatie