BekendmakingPlaatsen reclameborden Oranjevereniging 30 april 2012

Aangevraagde APV-vergunning

voor het plaatsen van reclameborden ter aankondiging van de activiteiten van de Oranjevereniging op 30 april 2012         

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland