BekendmakingPlaatsen rookgaskanaal

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Buitenhof

Plaatsen van een rookgaskanaal (2015-0004-OG01)
Locatie: Ossenweide 1
Datum besluit: 3 februari 2015

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 4 februari tot en met 18 maart 2015 tenzij anders vermeld. 

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

 

 

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 4 februari tot en met 18 maart 2015 tenzij anders vermeld.

 

Buitenhof

 

Plaatsen van een rookgaskanaal (2015-0004-OG01)

Locatie: Ossenweide 1

Datum besluit: 3 februari 2015

Informatie