BekendmakingPlaatsen van 10 driehoeksborden

Verleende APV vergunning

Heel Leiderdorp

Plaatsen van 10 driehoeksborden voor de opendag van Hoge School Leiden

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 16 januari 2014
Bezwaar t/m: 29 februari 2014

Informatie